NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
průvodka meziknihovní výpůjční služby
Dílčí část tištěné žádanky vnitrostátní nebo mezinárodní meziknihovní výpůjční služby, která je vložena do dokumentu a vrací se s knihou zpět dožádané knihovně. Slouží také k zaznamenávání jednotlivých pracovních úkonů v průběhu meziknihovních služeb.
[ODLIS]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:80]
[BOUCHER-1997:12]
[FEATHER-2001:231]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001915.htm ]