NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
upomínka
urgence
Vyrozumění, které knihovna zasílá čtenáři a v němž jej vyzývá, aby vrátil knihovní jednotku, která mu byla půjčena a u níž byla překročena výpůjční lhůta. Poplatky za upomínky stanovuje výpůjční řád dané knihovny.
[ODLIS]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:109]
[KÁNSKÁ-1999:93]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001917.htm ]