NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výpůjční lhůta
výpůjční termín (zast.)
Pevně stanovená doba, po kterou si může čtenář vypůjčit žádanou knihovní jednotku. Výpůjční lhůta je přesně stanovena ve výpůjčním řádu knihovny.
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001921.htm ]