NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výpůjční lístek
výpůjční stvrzenka (zast.)
Tištěný doklad, který obsahuje údaje o vypůjčené knihovní jednotce (např. datum vypůjčení), popř. o čtenáři, který svým podpisem potvrzuje převzetí výpůjčky.
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001922.htm ]