NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výpůjční protokol
Soubor vnitřních pravidel a dokladů výpůjčních služeb, prostřednictvím kterých se evidují výpůjčky a čtenáři, upravují podmínky využívání výpůjčních služeb a podle zásad výpůjčního řádu vymezují práva a povinnosti jejich uživatelů.
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001923.htm ]