NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výpůjční služba
Základní služba knihovny, spočívající v půjčování a přijímaní vrácených knihovních jednotek, v prolongaci, rezervování, upomínání, evidenci a rozboru výpůjček. Výpůjční služby se dělí na absenční, prezenční, cirkulační a meziknihovní.
[ODLIS]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:354]
[VYUŽÍVANIE-1999:96]
[ČERNÁ-1992:32]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001924.htm ]