NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
žádající knihovna
žadatel
V rámci vnitrostátních i mezinárodních meziknihovních služeb knihovna, která zasílá žádost o vypůjčení nebo zprostředkování knihovního dokumentu, popř. požaduje poskytnutí informace o něm. Povinností žádající knihovny je zaslat dožádané knihovně aktuálně vyplněnou žádanku a dodržet organizační a technické podmínky výpůjčního protokolu dožádané knihovny.
[ODLIS]
[ČSN-2000B]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001926.htm ]