NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
žádanka meziknihovních služeb
objednávka meziknihovních služeb, žádanka
Formulář pro objednávání knihovních jednotek v rámci vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Nahrazuje veškerou další korespondenci mezi knihovnami formou jednotné žádanky určené k poštovnímu styku, elektronické žádanky a IFLA žádanky.
[ODLIS]
[PLANKOVÁ-2000:26]
[POSPÍŠILOVÁ-2000:nestr.]
[BOUCHER-1997:17]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001927.htm ]