NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliopedagogika
pedagogika čtenáře
Oblast aplikované pedagogiky, která sleduje a rozpracovává zákonitosti procesu čtení a čtenářského vývinu jedince, výchovné působení knihy a četby a specifické knihovnické metody práce se čtenáři při formování jejich čtenářské kultury.
[VÁŠOVÁ-1995:7]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:46]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001929.htm ]