NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliopsychologie
bibliologická psychologie (zast.)
Oblast aplikované psychologie, která zkoumá vliv četby na duševní život člověka, rozvoj osobnosti v jednotlivých vývojových obdobích, průběh psychických procesů během četby a vztah autora, čtenáře a knihy.
[VÁŠOVÁ-1995:15,16,86]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:47]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001930.htm ]