NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
biblioterapie
léčba knihou
Metoda psychoterapie, využívající léčebné a podpůrné účinky četby. Může být individuální i skupinová.
[HARTL-HARTLOVÁ-2000:74]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001931.htm ]