NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Braillovo bodové písmo
slepecké písmo
Soustava 6 reliéfních znaků, které v kontinuálních konfiguracích (v rozsahu hmatového pole jednoho prstu) obsahují všechna písmena abecedy, číslice, matematické i speciální znaky, notopis aj. Každé písmeno se liší počtem znaků (bodů) a jejich uspořádáním v základní formaci.
[HARTL-HARTLOVÁ-2000:48]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001932.htm ]