NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čtenářská výchova
Systematické rozvíjení vztahu čtenáře ke knize a k četbě směřující ke kultivaci osobnosti, a k samostatné práci s knihou.
[VÁŠOVÁ-1995:135]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001934.htm ]