NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čtenářské návyky
čtenářské zvyky
Způsob chování, jakým čtenář zachází s knihou (např. jak ji získává, čte apod.). Do čtenářských návyků se promítají některé rysy osobnosti - pečlivost, svědomitost, důslednost, vytrvalost apod.
[VÁŠOVÁ-1995:40]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001935.htm ]