NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čtenářský zájem
Specifický motiv kulturní a poznávací aktivity jedince, který se projevuje jako relativně stálé zaměření osobnosti na výběr a čtení určitých žánrů anebo typů textů. Vzniká ze sociogenních potřeb a je úzce spjatý s motivací.
[VÁŠOVÁ-1995:53]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:66]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001936.htm ]