NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dočasný uživatel
dočasný čtenář
Uživatel, který získal právo užívat služeb knihovny na omezenou dobu. Jedná se většinou o osobu, která dočasně pobývá v místě působnosti knihovny, např. při rekreačním pobytu.
[VÁŠOVÁ-1995:34]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001937.htm ]