NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dyskalkulie
Vývojová porucha učení, která se projevuje neschopností dítěte naučit se počítat, zvládat číselné řady, číst matematické symboly a provádět matematické operace. Často je provázena sníženou úrovní intelektové vyspělosti.
[HARTL-HARTLOVÁ-2000:128]
[MATĚJČEK-1995:93]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001939.htm ]