NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dysortografie
Vývojová porucha učení, která spočívá v neschopnosti chápat a uplatňovat pravopis.
[HARTL-HARTLOVÁ-2000:128]
[MATĚJČEK-1995:87]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001940.htm ]