NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dyspinxie
Vývojová porucha učení, která se projevuje neschopností zvládnout základní dovednosti spojené s kreslením.
[HARTL-HARTLOVÁ-2000:129]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001941.htm ]