NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
funkcionální četba
utilitární četba
Četba motivovaná potřebami informování, poučení, doplnění znalostí. Zpravidla se týká pouze literatury příručkového charakteru, slovníky, encyklopedie, odbornou literaturu. Pojem nelze vztahovat na odbornou literaturu obecně, protože z hlediska jednoho čtenáře může mít povahu funkcionální četby, pro jiného povahu četby literární.
[VÁŠOVÁ-1995:32]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001942.htm ]