NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hyperlexie
1. Schopnost dítěte naučit se číst i při nedostatečné inteligenci. Čtení je na první pohled správné, ale bez známek porozumění. - 2. Schopnost dítěte naučit se číst již v předškolním věku, projevuje se u dětí s vysokou úrovní rozumových schopností, popř. s vysokou úrovní zrakové percepce.
[HARTL-HARTLOVÁ-2000:200]
[MATĚJČEK-1995:99]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001943.htm ]