NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
intencionální literatura
Literatura zaměřená na určitou věkovou nebo sociální kategorii čtenářů.
[VÁŠOVÁ-1995:58]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001945.htm ]