NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
interindividuální působení četby
Rozdílné působení četby téže knihy na různé čtenáře. Rozdílné čtenářské vztahy k témuž literárnímu dílu jsou dány rozdílností osobnostních vlastností a zkušeností čtenářů, různou sociální příslušností, úrovní vzdělání, šíří a hloubkou zájmů, věkem, pohlavím apod.
[VÁŠOVÁ-1995:58]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001946.htm ]