NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
motivace četby
Objektivní nebo subjektivní podněty vedoucí ke vzniku potřeby četby a četbě určitých literárních žánrů.
[VÁŠOVÁ-1995:52]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001949.htm ]