NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
orientační čtení
Metoda čtení, jejímž prostřednictvím čtenář získává základní informace o dokumentu a jeho struktuře, stylu a náročnosti textu. Kromě vydavatelských a autorských údajů si všímá členění textu do kapitol, subkapitol, marginálií, živých záhlaví, tabulek, grafů, bibliografie použité literatury apod. Cílem této metody je výběr dokumentu (textu) ke čtení nebo studiu.
[VÁŠOVÁ-1995:43]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001951.htm ]