NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
porucha čtení
Snížená schopnost nebo neschopnost čtení (vnímání) textu způsobená slepotou, zrakovými vadami, poškozením mozku, sníženými intelektovými schopnostmi, fyzickými zdravotními problémy ztěžujícími manipulaci s knihou, sociální zanedbaností dítěte apod. Specifickou poruchou čtení je dyslexie.
[MATĚJČEK-1995:223]
[VÁŠOVÁ-1995:44]
[MARRAKESH TREATY-2013]
[MARRAKÉŠSKÁ SMLOUVA-2013]
[KERSCHER-2015]
[PRINT DISABILITY-2012]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001952.htm ]