NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pseudodyslexie
Porucha čtení, jejíž příčina nespočívá v primárních schopnostech ke čtení, ale u nichž se tyto základní schopnosti z nějakých vnějších příčin nemohly rozvinout nebo byly potlačeny (citová frustrace a napětí, sociální zanedbanost, špatný zdravotní stav, smyslové poruchy, poruchy řeči, dvojjazyčná výchova apod.).
[MATĚJČEK-1995:97]
[VÁŠOVÁ-1995:48]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001956.htm ]