NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
psychologie čtenáře
Oblast aplikované psychologie, která zkoumá psychologická hlediska sociálního vztahu čtenáře a knihy. Studuje především proces četby, recepci textu, účinky četby na osobnost, čtenářské zájmy, zvyky, fenomény čtenářské identifikace a kontemplace, vývoj čtenáře na jednotlivých ontogenetických stupních. Má úzký vztah k psychologii sociální, vývojové a obecné, ale také k sociologii a teorii literatury.
[NAKONEČNÝ-1966:23-40]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001957.htm ]