NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
psychoterapeutické účinky četby
Účinky četby, které mají pozitivní vliv na psychosomatický stav jedince a využívají se proto k záměrnému léčebnému a výchovnému využití četby pro ovlivnění psychicky narušených jedinců.
[VÁŠOVÁ-1995:61]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001958.htm ]