NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
racionální čtení
Způsob recepce textu (kombinace metod čtení), který aktivizuje všechny rozumové a čtenářské schopnosti jedince k efektivní vnímání a úplnému porozumění informací obsažených v textu.
[VÁŠOVÁ-1995:41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001959.htm ]