NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
selektivní čtení
Výběrové čtení, při němž čtenář hledá konkrétní informace, o nichž ví, že jsou v textu obsaženy.
[VÁŠOVÁ-1995:43]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001960.htm ]