NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
skupinová biblioterapie
Organizované předčítání v malé skupině a následná diskuse o přečteném, zpravidla za účasti knihovníka i psychoterapeuta. V diskusi si pacienti navzájem sdělují čtenářské zážitky, komentují jednání a chování literárních postav, zaujímají k nim stanoviska a tak odhalují některé vlastní rysy osobnosti, které by třeba jinak zůstaly utajeny a mohou hrát důležitou roli v léčbě.
[VÁŠOVÁ-1995:63,64]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001961.htm ]