NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tyflografika (vědní obor)
Vědní obor zabývající se grafickým zobrazováním pro potřeby nevidomých, popř. grafickými projevy nevidomých.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001964.htm ]