NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výchova k četbě
Záměrné a systematické působení na postupné utváření vztahu dítěte k četbě, utváření základních čtenářských návyků a schopností, jakož i celkové čtenářské kultury v souladu s věkovými zvláštnostmi dětí a jejich individuální mentální a sociální zralostí. Výchova k četbě je funkcí rodiny, školy i knihovny jako primárních prostředníků mezi dítětem a knihou (popř. dalšími typy dokumentů) v souladu s věkovými zvláštnostmi dětí a jejich individuální intelektovou a sociální vyzrálostí.
[VÁŠOVÁ-1995:120]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001965.htm ]