NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vývojová dyslexie
Specifická porucha projevující se neschopností naučit se číst, přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost. Přívlastek vývojová zdůrazňuje skutečnost, že se porucha objevuje během vývoje dítěte až na určitém stupni zralosti. Projevuje se u dětí obvykle od počátků výuky a způsobuje, že úroveň čtení je trvale v nápadném rozporu s úrovní intelektových schopností dítěte. Dyslexie se zpravidla sdružuje s dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií a dispinxií.
[VÁŠOVÁ-1995:45-49]
[MATĚJČEK-1995:17-25,72-87,109-138]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001966.htm ]