NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
diferenciace čtenářů
kategorizace čtenářů, kategorizace uživatelů
Zařazení čtenářů knihovny do skupin podle určitých kategorií (např. věk, profese, sociální postavení apod.). Diferenciace čtenářů a na ni navazující diferenciace služeb je jedním z prostředků zdokonalování knihovnických služeb a uspokojování čtenářských a uživatelských potřeb a požadavků.
[VÁŠOVÁ-1995:147]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001967.htm ]