NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
akademická knihovna
1. Univerzální nebo speciální knihovna Akademie věd. - 2. Specializovaná knihovna vysoké školy, která získává, zpracovává a zpřístupňuje dokumenty s cílem informačního a dokumentačního zabezpečení výuky a vědeckovýzkumné činnosti.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:11]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:49]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001969.htm ]