NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
archiv
1. Soubor archivních dokumentů. - 2. Instituce nebo dílčí útvar instituce, které uchovávají archivní dokumenty.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001971.htm ]