NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
archivní knihovna
1. Knihovna zpravidla neveřejného charakteru, která uchovává knihovní fond dokumentární povahy a v níž je potlačena výpůjční činnost. - 2. Speciální knihovna zpravidla neveřejného charakteru, součást archivní instituce.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001972.htm ]