NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
artotéka
Knihovna nebo dílčí fond knihovny, pozůstávající zpravidla z reprodukovaných děl výtvarného umění (např. grafika, fotografie, plakáty, apod.) a z knihovního fondu relevantních textových dokumentů z oboru výtvarného umění.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001973.htm ]