NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
církevní knihovna
Knihovna, kterou zřizují a provozují církevní instituce jako jsou kostely, katedrály, kláštery, církevní školy, biskupské a diecézní úřady, kapituly apod. Se souhlasem zřizovatele a provozovatele může být i veřejně přístupná.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:53]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001976.htm ]