NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dílčí knihovna
Knihovna dílčího organizačního útvaru instituce, např. knihovna ústavu, katedry, semináře, laboratoře a jiných složek fakulty, vysoké školy, akademie věd apod. Dílčí knihovna je zpravidla svými činnosti vázána na ústřední knihovnu instituce.
[UHLÍŘ-2001C]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001977.htm ]