NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
doplňovací knihovna
Samostatná knihovna, jejíž hlavní funkce spočívá v rozesílání doplňovacích souborů určeným knihovnám, nikoliv však v přímém půjčování uživatelům.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:51]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001979.htm ]