NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
fakultní knihovna
Knihovna fakulty vysoké školy, která slouží učitelům a studentům fakulty.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:50]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001980.htm ]