NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
farní knihovna
Knihovna s fondy církevní a náboženské literatury budovaná při farním úřadu a financovaná církví. Může být veřejně přístupná.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001981.htm ]