NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
firemní knihovna
podniková knihovna (zast.)
Specializovaná knihovna zřizovaná podnikatelským subjektem (podnikem, akciovou společností apod.) s cílem získávat, zpracovávat a zprostředkovat dokumenty a informace z oboru činnosti subjektu. Se souhlasem zřizovatele může být přístupná veřejnosti.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:330]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001983.htm ]