NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
galerijní knihovna
Knihovna galerie zpravidla neveřejného charakteru, která shromažďuje dokumenty podle profilace galerie a slouží pracovníkům galerie, popř. dalším odborníkům.
[KARKANOVÁ-1985:13-15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001984.htm ]