NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
historická knihovna
Speciální knihovna neveřejného charakteru, jejímž úkolem je uchovávání a ochrana historických knižních fondů, které jsou součástí národního kulturního dědictví.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:111]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001985.htm ]