NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační středisko
informační centrum
Instituce nebo její složka, jejímž úkolem je shromažďování, zpracovávání a zpřístupňování informací.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:136]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001987.htm ]