NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihovna
bibliotéka (zast.)
Kulturní, informační a vzdělávací instituce, která shromažďuje, zpracovává a uchovává organizovanou sbírku dokumentů a poskytuje knihovnické a informační služby uživatelům.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:187-188]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001990.htm ]